TUYỂN DỤNG GẤP NHÂN VIÊN QA

TUYỂN DỤNG GẤP 

 

NHÂN VIÊN QA

Mô tả công việc

  • Kiểm soát chất lượng thành phẩm ( OQC)
  • Xây dựng WI, tiêu chuẩn cho kiểm tra chất lượng thành phẩm
  • Tổng hợp thống kê dữ liệu báo cáo của bộ phận QA/QC
  • Quản lý dụng cụ rework
  • Báo cáo đánh giá chất lượng tháng của công nhân
  • Các công việc cấp trên giao

Yêu cầu công việc

  • Tốt Nghiệp Cao Đẳng trở lên
  • Thành thạo Excel
  • Năng lực báo cáo thống kê tốt
  • Có kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên

Liên hệ: 02543.688.958 – 0906674560 (Ms. Thuỷ)-0398525166 (Mr Luân)

Email: Hr@dongjin-global.com